Organizira i provodi kreativne radionice za djecu, mlade i odrasle, stručna predavanja i radionice iz područja dramske pedagogije, umijeća pripovijedanja bajki i priča, komunikacijskih vještina, kreativne drame, kao i drugih područja umjetnosti i kulture.

Provodi i edukacije u cilju prevencije nasilja, zaštite ljudskih prava, te promicanja obrazovanja za demokratsko građanstvo (forum teatar).

Pruža stručnu pomoć i podršku djeci i mladima s poteškoćama u učenju i komunikacijskim poteškoćama.

Ooops ! You forgot to enter a stream url ! Please check Radio Player configuration